Back to top

Thinking Partner: la mirada apreciativa en la facilitació del canvi

Thinking Partner: la mirada apreciativa en la facilitació del canvi

La introducció de canvis i noves perspectives a les organitzacions sempre és un procés ric en matisos que es dona enmig d’una gran diversitat de situacions, tant personals com col·lectives. Maristes Xarxa Innovació és un projecte de canvi profund, de transformació, que pretén generar les condicions necessàries perquè l’acció educativa a les escoles sigui significativa, plena de vitalitat i adequada al context, tenint com a focus la persona de l’alumne.

Conscients de la magnitud del repte, al curs 2018-2019 es va posar en marxa un equip de facilitadors del canvi: un equip per acompanyar les persones que lideren la gestió del canvi a cada escola. L’experiència va ser una novetat i va ser ben valorada, de manera que aquest any continua creixent.

Del 18 al 21 de novembre, al Casal (Barcelona), l’equip es va trobar per formar-se i per dissenyar les accions d’acompanyament per a aquest curs. Els dos primers dies es van dedicar a aprofundir en l’art d’APRECIAR, INDAGAR i FACILITAR. Miriam Subirana i Cees Hoogendijk van conduir l’equip pels detalls i la significativitat de la facilitació, presentant el facilitador com un Thinking Partner, és a dir, una persona que n'ajuda una altra o tot un equip a connectar amb el seu nucli sa, a pensar, visionar i crear. I a fer-ho des d’una mirada apreciativa que, a través d’una presència humil, permet identificar oportunitats i aspiracions i posar consciència en les fortaleses personals i col·lectives. Des d’aquesta mirada, doncs, es van traçar les línies principals de les intervencions de l’equip a les escoles de la xarxa.

La peça clau del projecte MXI són els educadors i educadores i el treball com a equip. En un procés de gestió del canvi s’identifiquen diverses etapes, d’acord amb el model ADKAR (awareness, desire, knowledge, ability, reinforcement): activació de la consciència, desig de canvi, coneixement per canviar, habilitats per canviar i reforçament dels assoliments. L’equip de facilitadors del canvi, doncs, té la missió d’acompanyar els equips dels centres en aquest procés i ha vist enriquida la seva mirada amb l’enfocament apreciatiu.

L’equip de facilitadors ha tingut canvis en la seva composició: actualment el formen Ramon Huguet (Girona), Paula Cano (Sant Pere Chanel, Malgrat de Mar), Maria Guaus (Valldemia, Mataró), Àlex de la Fuente (Champagnat, Badalona), Llorenç Muñoz (La Immaculada, Barcelona), Glòria Sanz (Anna Ravell, Barcelona), Maite Lacasta (Sants-Les Corts, Barcelona), Lara Bourdelande (Rubí), Enric Cucurella (Igualada) i Joan Pifarré (Montserrat, Lleida).

En les dues jornades de formació també hi van ser membres de l’Equip de Pastoral de la Fundació (Anna Badia, Núria Campi, Dani Farràs i Xavi Gual) i de l’Equip Social (Adenai Novo). L’objectiu és que aquesta mirada apreciativa en la gestió d’equips i projectes es vagi estenent en els diversos àmbits d’animació.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers