Back to top

Reprenem la xarxa!

Reprenem la xarxa!

Quines respostes educatives estem donant en aquest curs tan especial? De quina manera es nodreix el projecte MXI en el context de la pandèmia? Té sentit parlar d’innovació?

Preguntes com aquestes, sobre el nou model pedagògic que estem construint amb el projecte MXI, planen en tots els equips. Amb motiu de les mesures de prevenció sanitàries que cal prendre a causa de la Covid, molts dels plantejaments, somnis i propostes que estaven per dur-se a terme a nivell pedagògic afronten un nou desafiament.

Les comissions d’innovació i els caps d’estudis de les escoles de la xarxa han viscut la primera trobada de xarxa MXI del curs escolar 20-21 que ha servit per reprendre el fil del projecte de transformació educativa i aprofitar el context tan singular en què ens trobem per tal d’enriquir i contrastar les propostes innovadores.

Flexibilitat, aprenentatge o creativitat són paraules que han aparegut en proposar-nos els objectius per a aquest curs. Bàsicament el que es planteja, d’una banda, és definir la visió del model pedagògic de centre, incorporant el que la situació actual ens està aportant d’aprenentatge. I, d’una altra banda, durant el segon trimestre, fer un procés de revisió del que ha suposat fins ara el projecte MXI, per tal de seguir impulsant el procés de transformació.

Amb les premisses generals, les comissions d’innovació i els equips pedagògics hauran de fer la seva pròpia planificació, d’acord amb el punt de desenvolupament del projecte en què es troben.

També per a aquest any aspirem a consolidar el treball dels equips d’animació i acompanyament del procés d’innovació (comissions d’innovació, facilitadors del canvi, trobades de xarxa). Finalment, hi ha el desig de consolidar la comunitat de pràctica sobre l’aprenentatge basat en projectes.

Després de la presentació dels objectius de l’any i el programa de trobades de xarxa previst, hi ha hagut un temps per dialogar en petits grups sobre les prioritats que els equips educatius de cada escola han tingut en compte aquest inici de curs en relació amb els aprenentatges de l’alumnat, la tasca docent i les accions posades en marxa per reduir les desigualtats.

Sens dubte, es tracta d’un any ben especial i, entre repte i repte, caldrà ser intel·ligents per adaptar-nos a la situació i adoptar allò de bo que segur que en traurem. La mirada sempre l’hem de tenir posada en el bé dels infants i joves.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers