Back to top

Quan innovar a l’escola vol dir humanitzar-la. Enfocament restauratiu global

Quan innovar a l’escola vol dir humanitzar-la. Enfocament restauratiu global

La comunitat se sosté en les relacions. Els caps d’estudis i les persones responsables de l’orientació de les escoles maristes s’han trobat conjuntament durant tot el matí de dimarts 2 d’abril per fer un primer tast de l’enfocament restauratiu. El focus està en el potencial creador de la relació humanitzada entre les persones, siguin quines siguin les seves edats.

La Dra. Mònica Alberti ha presentat els fonaments de l’enfocament restauratiu i ha proposat diverses dinàmiques en el seu taller. Els participants han pogut experimentar, així, la pràctica de l’enfocament restauratiu.

Conscients de la importància de les relacions, s’han analitzat diverses maneres d’afrontar els conflictes: la negligència (no actuar), la permissió (sobreprotegir i actuar per a l’altre), la punició (imposar i actuar en contra de l’altre –privar-lo d’alguna cosa-) i la restauració (col·laborar i actuar amb l’altre).

Constatem que la cultura dominant promou l’enfocament punitiu en la resolució de conflictes i el tenim molt interioritzat com a societat. Tanmateix, en un moment de transformació educativa que vol incidir en la transformació de la societat, l’enfocament restauratiu proposa un camí de reconeixement de les persones i les vol honorar. Un camí que cerca el desenvolupament moral i l’autonomia personal  i sovint presenta moltes més dificultats del que aparentment es pugui pensar.

I la Dra. Alberti ens ha fet anar més enllà proposant que l’enfocament restauratiu sigui global, és a dir, que no es limiti a la resolució de conflictes. La idea és que la comunitat educativa sigui conscient de la voluntat d’actuar d’acord amb els principis d’aquest enfocament i els vagi aplicant en els comportaments quotidians. El treball de cercles és una manera proactiva de teixir aquesta nova cultura i s’ha de fer amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Aquest treball proactiu és generador d’un clima de benestar que afavoreix l’aprenentatge i la bona convivència.

Els 5 principis de l’enfocament restauratiu:

  1. Tothom té una perspectiva única i una contribució valuosa a fer
  2. Els nostres pensaments influeixen les nostres emocions i ambdós influeixen en el que diem i fem.
  3. Les nostres accions impacten en les nostres persones del nostre voltant.
  4. Les nostres accions són estratègies per donar resposta a les nostres necessitats
  5. Les persones afectades per una situació o problema són les millors situades per resoldre-la en col·laboració.

Dins del procés de transformació que estem vivint amb el projecte Maristes Xarxa Innovació, l’enfocament restauratiu connecta directament amb la cultura de la trobada i els mateixos valors maristes. Avancem en el repte de saber integrar noves mirades en la nostra acció educativa perquè, com diu la Dra. Mònica Alberti, innovar a l’escola vol dir humanitzar-la.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers