Back to top

Una gestió més eficient per a un millor servei educatiu

Una gestió més eficient per a un millor servei educatiu

Revisar processos de gestió perquè siguin més simples i per optimitzar els recursos, per tal d'aconseguir que els docents disposin de més temps per a una tasca docent de més qualitat (de temps, presència amb els alumnes).

Dur a terme una innovació educativa necessita temps per al multitasking del professorat (planificar, pensar, coordinar, treballar en xarxa, treballar en equip, preparar i gestionar recursos, etc.) de manera que es facilita i garanteix un procés d'aprenentatge de qualitat. 

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers