Back to top

Un món de llengües

Un món de llengües

Facilitar l'ús de les llengües estrangeres en diferents àrees d'aprenentatge.

Promoure l'aprenentatge de llengües estrangeres des de l'inici (Educació Infantil) mitjançant:

- intercanvis / immersió lingüística / videoconferències
- agrupacions per nivells / interacció entre els alumnes
- matèries d'AICLE i auxiliars de conversa (amb professorat preparat i competent)

Tot això amb l'objectiu d'assolir la màxima COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA, que garanteixi la COMUNICACIÓ entre usuaris de l'idioma.

Fer de l'anglès una eina de comunicació habitual en situacions fora de l'aula.  

Viure l'anglès des de tots els àmbits de l'aprenentatge.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers