Back to top

Temps d'esbarjo, temps de salut i creixement

Temps d'esbarjo, temps de salut i creixement

Espai exterior –esbarjo, patis– entès com un espai d'aprenentatge espontani i de multiactivitats on es fomentin les relacions socials, el contacte amb la natura i la música, on l'alumne pugui desenvolupar la seva creativitat i el mestre en sigui el facilitador.

Redistribuir el temps de l'esbarjo per les diferents etapes, tenint en compte que és un espai per compartir, on s'hi fomenten bons hàbits alimentaris i de relacions personals.

La durada hauria de ser de 30 minuts com a mínim.

Valorar la possibilitat que els alumnes de Batxillerat, amb permís, poguessin sortir fora de l'escola fomentant la responsabilitat i el bon ús del moment.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers