Back to top

Tecnologia amb un bon ús? Sí, gràcies!

Tecnologia amb un bon ús? Sí, gràcies!

La tecnologia ha de ser un mitjà per a l'aprenentatge que s'utilitzi de manera crítica i RESPONSABLE. Accés controlat no en temps, sinó en consum i vetllar per la salut dins les noves tecnologies. Establir protocols consensuats (escola / família / alumnes), que doni resposta a la realitat i necessitats de l'alumne:
- Cultura de les noves tecnologies.
- Xarxes socials.
- Robòtica.
- Programació (pensament computacional).  

Aprofitar les tecnologies per descobrir altres realitats maristes d'arreu del món, creant vincles i intercanvi d'experiències i coneixements en els alumnes, que els puguin ser útils en el seu futur universitari i vocacional/laboral.

Necessitat de l'ús de tecnologies a l'aula com a complement i millora de l'aprenentatge.

Hem de facilitar aprenentatge significatiu aprofitant els recursos (TAC, etc.).

Afavorir el creixement continuat i progressiu en competències digitals de la comunitat educativa. Utilitzar la tecnologia com una eina més. Les TAC com a recurs tranversal en la metodologia que aplica el docent.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers