Back to top

Siguem comunitat d’aprenentatge

Siguem comunitat d’aprenentatge

Volem facilitar la participació activa i real de totes les persones que formen part de l'escola per esdevenir una autèntica comunitat on tots aprenem i sabem gestionar el coneixement i les oportunitats que tenim i generem.

Fomentem la participació activa de les famílies en la vida de l'escola: participació de les famílies en les activitats que es duen a terme (xerrades, sortides, activitats de suport, etc.).
És molt important obrir l'aula i mantenir comunicació amb tots els agents educatius: monitors de lleure i menjador, mares, pares, avis... Hem d'aprofitar el potencial de les nostres famílies per ajudar en l'educació dels nostres alumnes a partir de xerrades, conferències, visites...

Compartir coneixements i crear grups d'aprenentatge conjunt (pares mentors / know-how / comunitats d'aprenentatge).

Ens cal trencar barreres i models establerts: fent protagonista l'ALUMNE, globalitzar àrees, intercanvi d'edats, APS, multidocència, aules col·laboratives, replantejar horaris i espais, noves metodologies...

Cal que introduïm activitats més vivencials per aprendre a partir de la realitat més propera i poder sortir de les aules per facilitar l'aprenentatge vivencial i compartir el propi coneixement amb la societat, introduint-ho com a canvi metodològic.

Dins l'escola hi ha d'haver espais i moments per a l'acompanyament, com l'apadrinament entre nivells, i espais on compartir opinions, com les assemblees.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers