Back to top

Potenciem la xarxa marista

Potenciem la xarxa marista

Crear xarxa virtual (base de dades d'experiències i material) i física (fer trobades) per compartir talent fent intercanvis a nivell intern (Catalunya) com per exemple fer trobades de caps de departaments o etapes i, a nivell internacional, compartint idees i bones pràctiques.

Fer trobades entre professors i alumnes d'altres escoles. Cal potenciar l'intercanvi d'experiències i de formació entre professorat, dins del mateix centre, però també amb els altres centres, aprofitant la xarxa. Això permetrà enriquir el creixement personal dels docents, per traslladar models i activitats que tenen èxit i el desenvolupament del centre.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers