Back to top

Eduquem més enllà de l'aula

Eduquem més enllà de l'aula

Oferta extraescolar de qualitat tenint presents totes les etapes educatives seguint la línia marista, amb espais familiars i oberts a tota la comunitat educativa.

El pati i l'educació en el lleure han de ser espais vivencials d'aprenentatge i convivència. L'educació en el lleure (colònies, moviments juvenils –escoltes, FAJMACOR–, campaments, etc.) és necessària per al creixement personal i social de l'alumne. Per afavorir-lo s'han de dinamitzar els patis i els espais de lleure ja que són espais de vivència de valors. És important acostar els mestres i professors als monitors i responsables.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers