Back to top

Aprofitem el potencial educatiu dels espais

Aprofitem el potencial educatiu dels espais

Els espais tenen una gran influència en l’aprenentatge perquè afecten tant les emocions com possibiliten processos i dinàmiques diferents. Cal aprofitar tot el potencial que poden aportar els espais. És important que l'alumnat s’hi senti a gust, per tant han de ser espais agradables i confortables.

Creació d'espais especialitzats i d'altres espais versàtils i multifuncionals, dotats amb tot tipus de material (digitals, llibres, material sensorial...) que permetin adaptar-se al moment i característiques de l'alumnat i que promoguin l'emoció i la vivència de l'alumnat com a motivació i gust per l'aprenentatge.

Que l'aula sigui un espai comunitari on el coneixement es construeixi a partir del diàleg, la reflexió i la vivència de tots els agents educadors (alumnes, mestres, famílies...). Buscar espais comuns i connectats entre els diferents nivells.

Aprofitar els espais exteriors (passadissos, patis, etc.) per "ampliar" l'espai de les classes. Canviar el concepte d'aula dins de quatre parets tot ampliant-lo i creient que qualsevol entorn pot ser escenari d'aprenentatge.

Creació d'espais que motivin l'aprenentatge i potenciïn la creativitat de l'alumnat tenint en compte aspectes relacionats amb la il·luminació, el so, la decoració... prenent l'alumne com a protagonista del procés tot valorant les seves aportacions i fent-lo partícip del disseny de l'entorn. Buscar espais per relaxar-nos, poder desconnectar, trobar recolliment, silenci o intimitat.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers