Back to top

Aprenguem a connectar amb la terra

Aprenguem a connectar amb la terra

Crear un entorn amb ferma consciència ecològica. Conscienciar la infància i la joventut que formem part de la natura i cal cuidar-la, per la importància que té pel nostre ser com a persones. L’escola ha de ser un lloc agradable i acollidor i ha de tenir elements i criteris que facin evident aquesta consciència ecològica.

Explorar possibilitats reals de l’escola per millorar la consciència ecològica i la sostenibilitat com una necessitat. Prendre’n consciència com a part activa en l’entorn, fomentant un desenvolupament sostenible i respectuós de la vida.

Potenciar la consciència ecològica (escola verda, zones verdes, respecte acústic i menjar saludable i ecològic) des de tots els punts de vista possibles: persones, natura i espais.

Ser conscients de l’impacte que té el desenvolupament tecnològic en l’equilibri mediambiental, enllaçar les noves tecnologies amb la connexió amb la terra.

Patis amb elements naturals i timbre musical.

Millorar la qualitat dels nostres menjadors oferint productes de qualitat/ecològics i de proximitat en espais més familiars amb opció de carmanyola per als més grans.

Promoure uns hàbits saludables, modificant els espais i horaris per afavorir l'assoliment d'aquests.

Educar en una mobilitat sostenible. Tenint en compte la realitat de l'entorn en què es troba  cada centre i intentant comptar amb el suport de les institucions properes, fomentar la mobilitat ecològica i saludable, tot trencant les barreres que puguin existir i vetllant en tot moment per la seguretat dels infants i joves.

Fomentar la responsabilitat social de tots els agents implicats al centre: conèixer el meu entorn i fer-me responsable de la seva millora.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers