Back to top

Organització i Recursos Humans

Publicat per: editor rubi
Col·lectiuMaristes Rubí

Organització i Recursos Humans

- Tutories compartides (co-tutories) i organització del professorat de manera que cada professor pugui treballar amb un nombre d’alumnes més reduït, afavorint els aprenentatges amb metodologies més innovadores.
- Organitzar el treballar amb horaris més flexibles i no tan tancats.
- Tenir Tècnics d’Educació Infantil que recolzin la tasca del mestres als diferents nivells.
- Escola de música, idioma, esports, teatre...
- Invertir TEMPS per crear, pensar, compartir.

3
amunt

Dóna suport

Eix: 
Organització i recursos
Etiquetes: 
Gestió
Organització etapes, cicles
Recursos i material

Comentaris

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers