Back to top

Projectes interdisciplinaris

Projectes interdisciplinaris

Les escoles maristes impulsem la realització de projectes interdisciplinaris. Cada projecte és un  treball que parteix d’un context i que requereix l'aplicació de coneixements de diverses àrees. La seva metodologia facilita l’adquisició de competències bàsiques  donat que  prioritza la construcció del propi coneixement, incentiva processos d’investigació, potència el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg.

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers