Back to top

Projecte mediació

Projecte mediació

Les escoles maristes optem per la mediació com un camí per a aprendre a conviure. Volem ajudar les persones a esdevenir responsables, segures d'elles mateixes i assertives. Volem ser constructors de comunitat des del respecte, l’escolta i l’acollida. Per això, hem inclòs la mediació com a eina de resolució pacífica dels conflictes dins del nostre projecte educatiu.

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes en la que la persona mediadora actua per tal que els protagonistes del conflicte puguin buscar conjuntament una solució.  La mediació és una eina de diàleg i de trobada interpersonal que pot contribuir a la millora de les relacions i a cercar respostes als conflictes de mutu acord (Torrego 2001).

El pla està dirigit a tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, educadors, famílies i altres membres de la comunitat educativa.

Aprendre a conviure a través dels processos de mediació en la gestió de conflictes.

Potenciar actituds i habilitats relacionals positives, prevenir la violència, intervenir constructivament en els conflictes, proporcionar una reparació responsable i promoure la reconciliació entre les persones quan s'escau.

Creació de condicions per als processos de mediació:

 • Formació per als educadors i altres membres de la comunitat educativa.
 • Establir  l'horari i d’un espai condicionat per a poder realitzar les mediacions.
 • Disposar dels recursos necessaris: registres per a documentar les mediacions realitzades, materials de sensibilització i difusió.
 • Constituir un equip de mediació del centre amb les següents funcions: 
  1. Elaborar i fer el seguiment del pla anual del servei de mediació.
  2. Organitzar les mediacions que s'han de dur a terme.
  3. Revisar les mediacions realitzades i el seu resultat.
  4. Desenvolupar el pla de formació  d'alumnes mediadors.

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers