Back to top

Primera trobada de xarxa MXI del curs 2018-2019

Primera trobada de xarxa MXI del curs 2018-2019

El projecte d’innovació ha començat amb força el seu tercer any de camí. Després de la Jornada Pedagògica (G)local del passat 6 de setembre i una vegada passats els primers dies de curs, ha tingut lloc la primera trobada de xarxa MXI. Una trobada de dos dies, 25 i 26 de setembre, en què van participar gairebé cinquanta persones, entre caps d’estudis, membres de les comissions d’innovació dels centres, l’equip de coordinació del projecte i l’assessor extern del projecte, Miquel Àngel Comas.

Les trobades de xarxa MXI són una de les novetats d’aquest any, ja que van més enllà de les reunions de les comissions d’innovació dels centres que s’havien celebrat fins ara. Les trobades de xarxa permeten la participació d’altres persones implicades en el projecte de manera que es potencia el lideratge compartit, un dels punts clau per a l’èxit del projecte.

A l’inici de la trobada els participants van compartir el moment en què es troba el projecte MXI en cada centre. Destacaven l’impacte positiu de la jornada del 6 de setembre, valorant molt la intervenció de la Coral Regí, directora de l’Escola Virolai, i també les posteriors dinàmiques que es van viure a nivell de centre. La sensació és que els educadors i educadores maristes estan, en general, connectats al projecte MXI, si bé expectants davant del seu desenvolupament i com afectarà al dia a dia.

Precisament, la primera trobada de xarxa tenia com a objectiu principal que les comissions d’innovació i els caps d’estudis coneguessin les eines per transferir les bases del nou model pedagògic als equips educatius de cada escola.  La intenció és apoderar els educadors i potenciar en ells el rol de dissenyadors i creadors, aprofundint en la reflexió de la pràctica educativa.

Durant la trobada es va remarcar que el focus del projecte MXI no rau en l’aspecte final que tindrà el nou model pedagògic, sinó en el fet de poder respondre a dos reptes: ser una organització centrada en l’aprenentatge, en la seva missió evangelitzadora, i construir una veritable xarxa intel·ligent d’innovació, subratllant el caràcter sostenible que ha de tenir aquesta. Per assolir-ho es planteja la necessitat d’adquirir hàbits intel·ligents d’innovació, tant a nivell personal com col·lectiu.

L’altre objectiu de la trobada va ser l’elaboració del Pla d’Innovació de Centre (PIC). Partint del fet que la innovació educativa afecta molts àmbits i té molts agents, l’elaboració d’un pla ajudarà a tenir present aquesta panoràmica àmplia, alhora que permetrà desenvolupar el pensament avaluador en relació amb la innovació.

Van ser dos dies de treball intens en què els caps d’estudis i les comissions d’innovació van tenir espais de reflexió compartida i temps d’elaboració del PIC. El repte principal que expressaven era com aconseguir connectar amb cada educador i educadora perquè visquin en primera persona el camí que se’ls convida fer. També constataven que una de les innovacions que caldrà introduir de manera immediata és la introducció d’espais per a la reflexió pedagògica en els diferents equips de l’escola. Des del mes d'octubre fins al mes de maig hi haurà un treball ric als centres, protagonitzat per tots els educadors i també amb la resta de la comunitat educativa, sobretot, l'alumnat i les famílies. Es va recordar la imatge feta servir quan es va presentar el projecte l’estiu de 2016: MXI és una marató, no una cursa de 100m llisos.

Una altra novetat important d’aquest any és la creació d’un equip d’acompanyament, format per una persona de cada centre i els quatre membres de l’equip de coordinació MXI. L’equip d’acompanyament tindrà la missió d’acompanyar el procés d’innovació de tots els centres, ja que és una necessitat que havien expressat tots els centres. Serà una bona oportunitat per compartir el coneixement i aprendre de les experiències d’uns i altres.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers