Back to top

Primera trobada comissions d'innovació curs 17-18

Primera trobada comissions d'innovació curs 17-18

Les deu comissions d'innovació locals han realitzat la primera reunió del curs conjunta per coordinar les accions a fer durant el curs escolar actual. Algunes comissions tenen nous membres i totes estan liderades pels coordinadors pedagògics. Aquestes comissions treballen en estreta relació amb els equips directius respectius.

Al llarg del matí s'ha presentat el pla de treball de l'any i les accions que s'aniran desenvolupant al llarg dels mesos: inici de la creació del model pedagògic, trobades de la comunitat educativa de cada escola, formació del professorat, seguiment de projectes i bones pràctiques, anàlisi i creació de noves aliances, etc. L'objectiu principal del curs és aprofundir en el fruit del treball del curs anterior: els deu trets de la xarxa d'escoles que volem i les vint-i-quatre propostes sorgides del procés participatiu. El procés de formació ve orientat per l'institut de formació contínua IL3 de la Universitat de Barcelona.

A la segona part de la trobada, en MIquel Àngel Comas, assessor del projecte Maristes Xarxa Innovació, ha animat una sessió de formació per als membres de les comissions. Aquesta sessió ha tingut com a objectiu donar eines i criteris que permetin acompanyar els projectes i mesurar-ne l'eficàcia en el temps.

Les comissions d'innovació dinamitzaran les diverses accions a cada escola i n'informaran a tota la comunitat educativa.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers