Back to top

Potenciem relacions personals de qualitat.

Potenciem relacions personals de qualitat.

Mestres i alumnes han de tenir temps per dedicar-se entre ells. Espais que sentin com a propis per parlar i escoltar-se, sempre des de l'amabilitat, fomentant la cohesió, la participació i la creativitat.
Volem co-tutories de qualitat que afavoreixin l'atenció personalitzada i individualitzada dels nostres alumnes i famílies.

Potenciar moments de quotidianitat en el dia a dia, d'intercanvi i interacció entre els alumnes,  Oferir i potenciar relacions d'apadrinament, tutorització i mediació entre iguals, de forma lliure i valorada.

Fomentem el compromís família-escola d’acompanyar conjuntament els infants i joves. Proposem reunions grupals del tutor amb els pares del seu grup classe trimestrals. (No solament per tractar temes acadèmics sinó també per parlar de les dinàmiques o les relacions entre els alumnes). Proposem que hi hagi més hores dedicades a les entrevistes individuals ja siguin tutor-alumne com tutor-família.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers