Back to top

Pla d’acció tutorial

Pla d’acció tutorial

El nou Pla d’acció tutorial (PAT) és la proposta marista que concreta el procés d’acompanyament personalitzat dels alumnes. Aquest projecte es basa en el “ser” de la persona i contempla l’enfocament global que emmarca el pla, els eixos i continguts que treballa i una proposta d’accions per desenvolupar-lo, amb coherència, en totes les etapes escolars.

Eixos desenvolupats al Pla d’acció tutorial

La interioritat

És un procés de desvetllament que forma part del desenvolupament integral de la persona, de la seva condició de ser. Acompanyar l’infant a descobrir el seu món més íntim i el seu potencial interior per donar sentit ple a les seves experiències vitals de manera que pugui viure de manera autèntica la relació amb el JO, els ALTRES, la REALITAT i el MÓN. La interioritat és un eix fonamental de l’educació de la consciència que ens portarà a una presa de decisions, l’opció fonamental de la persona i el discerniment de la pròpia vocació. Els continguts clau per al desenvolupament pedagògic seran els següents:

 • EDUCAR LA CALMA
 • LA INTROSPECCIÓ
 • L’HARMONIA EMOCIONAL
 • LA PERCEPCIÓ I EXPRESSIÓ SIMBÒLICA
 • LA CONSCIÈNCIA CORPORAL
 • EL PROJECTE DE VIDA

Vegeu el projecte "Atreveix-te a mirar" com a concreció.

Les emocions

Desenvolupar un autoconeixement positiu i dinàmic, així com aprendre a utilitzar els sentiments i emocions com una via per al creixement integral. Per desenvolupar el creixement integral és fonamental adquirir competències emocionals que permetin els infants i joves afrontar la vida a nivell personal i professional. Suposa desenvolupar en els nois i noies la capacitat de relacionar-se positivament amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn per assolir el benestar personal. Els continguts clau per al desenvolupament pedagògic seran els següents:

 • LA CONSCIÈNCIA EMOCIONAL
 • LA REGULACIÓ EMOCIONAL
 • L’AUTONOMIA EMOCIONAL
 • LA COMPETÈNCIA SOCIAL
 • LA COMPETÈNCIA PER A LA VIDA I EL BENESTAR
El compromís

A través del coneixement i l'anàlisi de la realitat, aquest procés genera reflexions, actituds i accions crítiques en les persones, que les fa ser subjectes responsables i actius (compromesos), a la fi de construir una societat compromesa amb la societat, amb la solidaritat, i transformadora de les estructures i relacions injustes. Des de l’opció marista, aquest procés vol educar els infants i joves per comprometre’s amb el projecte de Jesús de Natzaret tant en la realitat propera com llunyana.

 • LA CULTURA DE LA PAU
 • LA PARTICIPACIÓ
 • ELS DRETS HUMANS/DELS INFANTS
 • EL GÈNERE
 • EL MEDI AMBIENT
L'autoestima

El desenvolupament de l’autoestima afavorirà un creixement progressiu per fer-se conscient de les pròpies potencialitats i debilitats, configurar sòlidament la pròpia identitat per afavorir també unes relacions afectives, sanes i amb sentit. El propi ser de la persona és constituït per les relacions que estableix a la vida i per l’autoconcepte que es va assumint. Un bon autoconeixement contribueix a aprendre a discernir i prendre decisions.

 • LA IDENTITAT
 • LA VINCULACIÓ
 • LES CREENCES I ELS VALORS
 • L’EMPODERAMENT

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers