Back to top

Organitzem horaris i recursos amb flexibilitat, partint de l'alumne.

Organitzem horaris i recursos amb flexibilitat, partint de l'alumne.

La redistribució de la franja horària està subjecte a un canvi de metodologia. La millora dels horaris hauria d'oferir flexibilitat en el procés d'aprenentatge i en la possibilitat d'interacció dels alumnes de diferents nivells o cicles.

Una proposta de treball interdisciplinari hauria de fomentar, un treball més competencial amb franges amples per treballar més qualitativament. S'hauria de valorar la possibilitat de fer horari intensiu que contempli les extraescolars dins la franja horària de la tarda.

Creiem que als alumnes els agrada formar part d'un grup. Hem d'afavorir la reducció de ràtio flexibilitzant, desdoblant, diversificant els grups. Tenint en compte les necessitats de cada grup segons les àrees. Menys alumnes, més atenció.

Tutories compartides (co-tutories) i organització del professorat de manera que cada professor pugui treballar amb un nombre d’alumnes més reduït, afavorint els aprenentatges amb metodologies més innovadores.
Reestructuració horària i metodològica segons les necessitats dels alumnes perquè gaudeixin del seu aprenentatge i poder facilitar una conciliació familiar tenint presents  els diferents entorns i realitats.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers