Back to top

Moltes coses estan canviant: passes fetes vers la Fita III

Moltes coses estan canviant: passes fetes vers la Fita III

“Si observem com explicàvem l’escola fa tres o quatre anys enrere i com ho fem ara, ens adonem que moltes coses estan canviant”. Això deia un educador en la darrera trobada de xarxa MXI i és reflex de la transformació que estem duent a terme als nostres centres, de manera progressiva i amb la implicació de moltes persones, gràcies a les quals el somni es va fent realitat.

De manera més concreta, ens trobem en el camí cap a la Fita III, amb accions clares i concretes a treballar en aquest any.

  1. Treball amb els nostres equips educatius per anar construint la nostra visió, la imatge col·lectiva com a centre d’aquells elements que formen part del nucli pedagògic de la nostra tasca. En concret, establim moments de diàleg pedagògic i seguim la metodologia de Manual Thinking que té a veure amb la interacció entre els alumnes i entre el professorat, l’avaluació, l’atenció a la diversitat, el temps d’aprenentatge i la cura en els canvis d’etapa. La visió que dibuixen aquests espais de diàleg, de conversa, de mirar cap al futur i d’acords permet, ja, prendre decisions ben orientades sobre la pràctica educativa als centres, accions, pràctiques, projectes del nostre dia a dia com a educadors. Aquests espais també han de ser llavor per crear hàbits intel·ligents d’aprenentatge, de creixement professional, però també de creixement com a comunitat que aprèn, no només de la formació externa on seguim formant-nos en metodologies actives, sinó també creant aquesta cultura de la conversa que de mica en mica cal que s’impregni en els nostres centres. A final de curs, les escoles hauran de tenir una síntesi justificada dels elements clau de la visió.
  2. Acompanyament als centres en la gestió del canvi amb el suport de l’equip de facilitadors: l’objectiu és transitar junts cap a la fase de desig de canvi, així com començar a concretar estratègies o accions que poden afavorir el canvi en el nostre centre. Dinàmiques pensades des de la mirada apreciativa, àmbit en què els facilitadors s’han format enguany.
  3. Duent a terme trobades de xarxa, amb la participació de les comissions d’innovació i dels caps d’estudis de les escoles. En un primer moment de trobada (octubre 2019) vam estar treballant especialment els mapes metodològics i els Pla de formació local previst per al curs 2019-20, per més tard recordar les connexions que podem establir amb altres centres de la xarxa. En una segona trobada (febrer 2020) ens vam centrar especialment en el treball generat amb la visió del centre en relació amb les interaccions dels professors i els alumnes. En totes dues trobades s’han generat espais de formació: d’una banda, per conèixer què és una comunitat de pràctica amb la Cristina Galván de la UB, i d’altra banda, per treballar la docència compartida amb en David Duran de la UAB.
  4. Finalment, el dimecres dia 26 de febrer va néixer la primera comunitat de pràctica com a fruit del projecte Maristes Xarxa Innovació, formada per dos o tres educadors voluntaris de cada una de les nostres escoles, que treballaran sobre la metodologia ABP, aprenentatge basat en projectes. Creiem que una comunitat de pràctica és una nova manera de teixir la xarxa, de treballar cooperativament, de generar coresponsabilitat, per aprofitar el talent i l’expertesa dels nostres centres i dels nostres educadors/es, de crear espais presencials o virtuals per a l’aprenentatge col·lectiu, per créixer com a professionals i per anar descobrint possibles noves maneres de fer la formació contínua dels docents.

En tot aquest camí recorregut i amb la visió justificada de què els centres disposaran a final de curs, endegarem nous passos per a la reflexió com a comunitats educatives que volen ser centres oberts on tots els actors, alumnes i professors són aprenents, on les famílies també poden aportar expertesa. Per fer-ho, aplicarem metodologies, continuarem formant-nos, establirem accions concretes per anar fent realitat les visions generades enguany... En definitiva, continuarem treballant per passar de l’activació de la consciència i del desig del canvi a un estadi més elevat: tenir el coneixement i l’habilitat de saber com canviar i poder canviar.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers