Back to top

Microxarxes de transformació educativa. II Trobada Maristes Xarxa Innovació del curs

Microxarxes de transformació educativa. II Trobada Maristes Xarxa Innovació del curs

Agrupats per nodes de proximitat geogràfica, caps d’estudis i representants de les comissions d’innovació de les deu escoles maristes de Catalunya van dur a terme, el 26 de gener de 2021, la segona trobada Maristes Xarxa Innovació del curs.

Partint dels elements que defineixen el model pedagògic marista (interaccions i agrupaments, avaluació formativa, personalització i atenció a la diversitat, organització del temps d’aprenentatge, etc.), els centres van compartir les línies de visió que consideren bàsiques i imprescindibles per avançar i orientar els canvis en l’acció educativa, amb perspectiva de futur.

Aquesta síntesi, que actualment es troba en fase de validació interna i tancament en els centres, vol ser la primera versió (versió 1.0) d’una proposta o horitzó comú compartit cap a on els centres maristes volen caminar. En cap cas, es tracta d’establir uns manaments o un llistat de propostes tancades i immutables en el temps, sinó més aviat unes línies bàsiques que permetin als educadors i al conjunt dels centres avançar en la mateixa direcció, encara que amb ritmes i velocitats diferents. La redacció de la visió del model pedagògic de centre culmina, aquest any, el treball de reflexió i debat pedagògic realitzat pels equips docents durant els darrers cursos.

Fruit de les conclusions sobre la visió, també es van poder identificar alguns aspectes inclosos en el model pedagògic dels centres, que es dibuixen com a reptes a nivell de xarxa. No només pel canvi cultural i la capacitació docent que implica triar determinades opcions pedagògiques, sinó també pel canvi estructural i organitzatiu que provoquen i els recursos que els centres han de tenir per sostenir-les. 

Potenciar el treball de l’alumnat en grups cooperatius ben organitzats, fomentar la realització d’activitats educatives entre l’alumnat de diferents nivells i etapes, aprofundir en el desenvolupament de competències per a la vida dels aprenents, cercar solucions creatives per aplicar estratègies de docència compartida i aprenentatge entre iguals, consolidar processos de relació i coordinació entre equips docents, acordar opcions metodològiques coherents entre etapes, incorporar l’alumnat i famílies als processos d’avaluació, flexibilitzar l’organització de l’horari lectiu i consolidar la personalització dels aprenentatges per atendre la diversitat de l’alumnat són només alguns dels exemples que defineixen les línies de visió del model pedagògic cap on les escoles maristes desitgen avançar.   

Després de compartir la visió del model pedagògic, els participants van explicar els elements clau de la planificació i els resultats preliminars d’algunes iniciatives i projectes transformació educativa que ja s’estan desenvolupant als centres, o bé, tenen previst impulsar en el futur.  

Anualment, aquests projectes queden recollits en el Pla d’innovació de centre (PIC) i constitueixen l’expressió pràctica i realista de les línies de visió definides per les escoles en el seu model pedagògic. Alguns dels projectes compartits van ser:

  • Acompanyament entre iguals en l’elaboració i posada en pràctica de projectes globalitzats (Maristes Champagnat)
  • Seguiment de les rodes d’aprenentatge en l’àmbit de llengües (Maristes Girona)
  • Pla d’implementació d’ambients d’aprenentatge en Educació Infantil (Maristes Anna Ravell)
  • Projecte Soft skills: desenvolupament d’habilitats toves en l’alumnat de Batxillerat (Maristes Sants-Les Corts)
  • Definició d’instruments i eines d’avaluació dels ambients d’aprenentatge en Educació Infantil (Maristes La Immaculada)
  • Projecte Atenea (Maristes Igualada)
  • Projectes a l’aula «La Valla» (Maristes Valldemia)

Finalment, vam concloure amb la generació d’un núvol de paraules on els participants van expressar els sentiments i pensaments generats durant la trobada. Enriquiment, camí compartit, il·lusió, futur, participació, ajuda mútua, connexió, etc. són alguns dels termes utilitzats per aquestes microxarxes de transformació educativa, orientades a mobilitzar els caps i els cors de totes les educadores i educadors maristes, cap a un nou futur desitjable i il·lusionant.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers