Back to top

Maristes Xarxa Innovació avança en la construcció del model pedagògic

Maristes Xarxa Innovació avança en la construcció del model pedagògic

L’equip FITA-I s’ha posat en marxa per iniciar la construcció del model pedagògic Maristes Xarxa Innovació. La seva missió és oferir una proposta vertical, global i coherent de la concepció de les diverses etapes i les metodologies a utilitzar per respondre a les finalitats educatives com a escola marista.

Del 16 al 20 d’octubre, cinc dies de treball conjunt per reflexionar sobre les propostes de la comunitat educativa i els deu trets que han de caracteritzar la xarxa d’escoles que volem.

L’equip ha iniciat el relat de l’experiència que han de tenir els infants i joves a les escoles maristes en les diverses edats, des dels 0 fins als 18 anys: Què descobreixen? Què senten? Què aprenen? Què els emociona? Com aprenen?

La reflexió ha estat abundant, aprofundint en la pedagogia, amb debat i aproximació a les fonts, compartint l'expertesa i el saber dels membres de l'equip. Aquest relat haurà d’incloure el rol dels mestres i professors, les famílies i el mateix alumnat, així com els aspectes pedagògics i les metodologies que siguin coherents amb les finalitats del projecte marista i que s’hauran de complementar al llarg dels diferents cursos. Els fruits d’aquesta setmana són encara material de treball i d’estudi.

L’equip està format per Estrella Fustel, Joan Pifarré, Àlex de la Fuente, Maite Lacasta, Xavier Alacid, Pep Tort, Mar Cano i Pep Buetas. En el treball de l’etapa d’infantil hi ha col·laborat, també, l’Olga Ginestà. Miquel Àngel Comas fa el seguiment com a assessor extern del projecte.

L’equip FITA-I té previstes més trobades fins al mes de gener per poder definir la proposta. En aquest procés de reflexió hi intervindrà, també, l’institut de formació contínua IL3 de la Universitat de Barcelona.

La proposta que surti d’aquest equip es contrastarà amb les diverses assemblees i equips de la xarxa d’escoles per tal d’enriquir-la i donar-li validesa. Un cop fet això, es passarà a la següent fase, que consistirà a concretar la proposta global a cada una de les etapes o cicles que es defineixin.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers