Back to top

Maristes 360?

Maristes 360?

Des de fa molts anys, les escoles maristes ofereixen moltes possibilitats als infants i joves de desenvolupar les seves competències més enllà de l'horari escolar. Però, podem dir que tenim una mirada 360? Podem parlar d'una mirada Maristes 360?

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política impulsada per la plataforma Aliança Educació 360, la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill. La proposta convida la societat a fer un canvi de "marc mental", que traspassa el marc escolar de l’ensenyament reglat, sent conscients que l’aprenentatge es pot donar en qualsevol lloc i qualsevol moment. Aquesta consciència i el fet de connectar oportunitants, és una manera de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.

A la jornada del dia 30 de gener es van convocar totes les escoles i instituts de Catalunya interessats a ampliar, repensar o millorar les seves dinàmiques en clau d’Educació 360 i s’hi van inscriure 750 persones de 140 municipis diferents.

Diferents educadors d’escoles maristes de Catalunya vam participar d’aquesta Jornada amb moltes ganes d'aprendre i poder intercanviar experiències.

En un primer moment cada membre del grup va participar d’un espai d’intercanvi i debat diferent amb altres participants. Tot i conversar sobre diferents temes, l’objectiu era comú: poder imaginar un entorn educatiu on transformar les motivacions dels infants i joves en propòsits d’aprenentatge.

Inclusió, coordinació, equitat, recursos, xarxa, lideratge són algunes de les paraules dels núvols que vam generar a cada taller.

En un segon moment vam escoltar el testimoni de la Sara Jafri cap de projectes de Chicago Learning Exchange, que ens va encoratjar amb la seva experiència sobre com fan visible l’aprenentatge amb insígnies. Treballen per tal que l'equitat estigui garantida, per motivar i acompanyar els joves i per oferir formació aquells que ja s'han iniciat en el món laboral.

En el tercer moment de la jornada Mireia Mas, Cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, ens va oferir quines eren les característiques per una mirada 360, principalment:

 • La comunitat és l’entorn d’aprenentatge
 • L’aprenentatge succeeix en qualsevol lloc  i en qualsevol temps
 • Els infants i joves dissenyen els seus propis itineraris educatius
 • L’aprenentatge està connectat, no desconnectat
 • Es dóna valor a tot tipus d’aprenentatges
 • Es construeixen més i millors oportunitats educatives per a tots els infants  joves

Aquesta crida per una mirada 360 va venir acompanyada amb els exemples de les experiències d’èxit de l’escola La Maquinista, l’escola dels Encants i de l’Institut Escola La Mina.

Moltes coses que proposa l’aliança ens poden ajudar a fer créixer i millorar iniciatives que ja fem des de fa molts anys, com l’educació en el lleure o les activitats extraescolars, i incorporar noves idees per continuar obrint l’escola cap a l’exterior. En aquest sentit cal deixar de parlar del jo com a escola per passar a parlar  d’un nosaltres com a comunitat 360.

Aquests són alguns dels reptes que es dibuixen:

 • Connectar espais i temps educatius per generar més i millors oportunitats per al nostre alumnat i avançar vers la personalització de l’aprenentatge.
 • Manifestar en el projecte educatiu de l’escola la intenció de posar el focus en l’alumne i en el caràcter holístic del seu aprenentatge oferint un currículum equilibrat dins d’un horari flexible.
 • Aconseguir major complicitat i confiança entre tots els agents educatius que intervenen en la vida de l’infant i jove als nostres centres: educadors de menjador, mestres, monitors d’extraescolars, educadors dels moviments.
 • Conèixer quines son les motivacions dels nostres adolescents per poder generar oportunitats educatives fora de l’horari escolar.
 • Escoltar més l’entorn, les famílies i l’alumnat per veure quines necessitats i quines oportunitats hi ha a la comunitat  per poder generar un ecosistema d’aprenentatge

Maristes Xarxa Innovació serà un bon marc per abordar tots aquests reptes.

Sara Jafri - Chicago Learning Exchange
Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers