Back to top

Líders de la transformació educativa a les escoles maristes. I trobada de xarxa MXI del curs 2019-2020

Líders de la transformació educativa a les escoles maristes. I trobada de xarxa MXI del curs 2019-2020

Mapes de visió del nou model pedagògic, connexions entre escoles, comunitats de pràctica professional, lideratge transformador. Aquests van ser alguns dels temes de la primera de trobada del curs per conversar, intercanviar, compartir reflexió i... seguir avançant! A la trobada van participar-hi les comissions d’innovació i els caps d’estudis de les deu escoles maristes de Catalunya.

Les escoles van compartir els avenços en la definició de la visió del seu model pedagògic. Amb el treball de cada centre, es va enriquir la justificació de les opcions metodològiques triades i es va poder copsar el grau d’alineament de la seva visió sobre les interaccions entre l’alumnat, el professorat, l’aprenentatge, l’atenció a la diversitat, l’avaluació i el temps d’aprenentatge. Els participants van destacar molt positivament el procés de reflexió generat als centres, tant a nivell individual, com de cicles, etapes o de tot l’equip educatiu. Remarcaven que el camí triat pot ser lent, però que d’aquesta manera es vol incloure tothom en el procés de transformació i conrear hàbits que facin de la innovació un procés sostenible.

Durant la jornada es va conversar sobre el lideratge dels processos de transformació educativa. A partir de l'entrevista realitzada a l'Alan Daly, Universitat de Califòrnia, (en vídeo a sota) els equips destacaven els punts més rellevants: la confiança en les relacions, el valor de l’error, la generació de capital social (xarxa social de coneixement) i la visió sistèmica de la transformació educativa.

Un altre objectiu de la trobada era promoure les connexions entre les diverses escoles, els nodes de la xarxa. Els representants de cada escola van poder avançar en la detecció de possibilitats i d’oportunitats de treball conjunt en relació amb temes com ara els espais vitals d’aprenentatge, els projectes, la interioritat o l’organització de jornades pedagògiques.

Finalment, es va valorar la possibilitat de crear comunitats de pràctica professional entre els educadors de les diferents escoles. La Cristina Galván, de la Universitat de Barcelona, va presentar aquesta experiència i els coordinadors del projecte MXI van explicar en què consisteix la proposta concreta. Es volen promoure aquestes comunitats per tal de generar coneixement en temes que ja s’estan desenvolupant en els nostres centres i compartir-lo ràpidament a la xarxa: els ambients d’aprenentatge o els projectes. Es tracta, doncs, d’una nova manera d’enfortir i teixir la xarxa intel·ligent d’innovació.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers