Back to top

Les comunitats educatives maristes i la 'nova terra'

Les comunitats educatives maristes i la 'nova terra'

Participar és un dret. Participar és una oportunitat d’aprenentatge.

Durant els mesos d’octubre i novembre, diverses escoles ja han promogut trobades de la comunitat educativa per presentar els 10 trets de la xarxa d’escoles maristes que volem i la seva relació amb les 24 propostes que va aportar la comunitat educativa marista de Catalunya en el seu conjunt.

Amb les trobades que es proposaran a nivell local durant el curs 2017-2018 es vol que tots i totes prenguem consciència del contingut de les propostes i els trets, les seves implicacions i de quina manera allò que diem que volem ens demana una transformació. Es tracta de conèixer millor la 'nova terra' que hem dibuixat..

El canvi educatiu que estem construint ha de venir de la mà de totes les persones implicades. Famílies, alumnat, docents i altres membres de la comunitat educativa (animadors, exalumnes, antics professors) hem de conèixer i aprofundir en el canvi de mentalitat que suposa el camí que volem recórrer: què entenem per construir una cultura avaluativa transformada? Què entenem per ser una escola que personalitza i acompanya? Què suposa l’ús de metodologies actives? Com podem ser una comunitat on tothom aprèn?...

Aquestes i moltes altres preguntes són les que proposem debatre a través d’activitats i dinàmiques diverses en les trobades locals. L’experiència de trobada com a comunitat educativa ens enriqueix i fa que aprenguem els uns dels altres, fent realitat un dels trets que volem afirmar.

Us animem, doncs, a participar, a aportar el vostre coneixement i la vostra valuosa experiència en aquestes trobades locals. Informeu-vos al vostre centre sobre les propostes que hi ha preparades.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers