Back to top

Innovem com a xarxa: comunitats de pràctica professional

Innovem com a xarxa: comunitats de pràctica professional

MXI posa en marxa una nova iniciativa per créixer com a xarxa intel·ligent d’innovació: la creació d’una comunitat de pràctica professional a mode experimental. La proposta va ser molt ben acollida per les escoles i totes hi han volgut participar. L’experiència compta amb un grup inicial de vint-i-tres educadores i educadors que s’hi han registrat voluntàriament. Aquesta primera comunitat va iniciar el seu camí el passat dimecres, 26 de febrer.

Què és una comunitat de pràctica professional?

“La comunitat de pràctica és un grup de persones que porten a terme la mateixa activitat o responsabilitat professional i que, preocupats per un problema comú o moguts per un interès comú, aprofundeixen el seu coneixement i la seva perícia en aquest assumpte a través d'una interacció continuada.” (Sanz 2008)

En aquest cas, aquesta primera comunitat de pràctica focalitzarà el seu treball en l’aprenentatge basat en projectes, ja que es tracta d’una de les metodologies troncals per les quals han apostat les escoles maristes en el nou model pedagògic i respon a una necessitat manifesta dels docents de compartir coneixement i aprofundir-lo des de l’experiència.

Per què una comunitat de pràctica?

Hi ha motius importants que ens porten a fer aquesta proposta. En destaquem els següents:

 • Afavorir la connexió entre les escoles de la xarxa per respondre als interessos educatius comuns.
 • Posar en valor l’experiència que tenim i avançar en la voluntat de ser una organització que aprèn.
 • Compartir el coneixement i transferir-lo àgilment a la xarxa.
 • Assajar una nova manera de fer xarxa, basada en el dinamisme dels seus nodes i que pugui arribar a tots els educadors.
 • Explorar noves experiències que aportin valor formatiu als participants.
 • Fomentar la corresponsabilitat i l’aprenentatge col·lectiu.

Si l’experiència és reeixida, estem convençuts que les comunitats de pràctica poden arribar a ser una peça clau de la xarxa intel·ligent d’innovació que volem formar i se’n podrien arribar a crear més.

Característiques bàsiques

Una comunitat de pràctica té semblances amb altres tipus de grups o equips (comunitats d'aprenentatge, comunitats d'interès, grups formals de tasques, equips de solucions de problemes, equips multidisciplinaris, equips virtuals), però té la seva singularitat. Aquestes són algunes característiques bàsiques:

 

 • L’objectiu és compartir i aprofundir el coneixement en la pràctica.
 • Hi ha un mètode de treball: cicle acció-reflexió-acció.
 • Les escoles i els educadors s’hi inscriuen voluntàriament.
 • Hi ha un moment presencial de constitució de la comunitat.
 • La comunitat s’autogestiona.
 • La comunitat disposa d’un espai virtual de treball.

 

El “Moment 0” de la comunitat de pràctica ABP (aprenentatge basat en projectes)

El Moment 0 és la constitució de la comunitat i l’inici del seu camí. Així, el dia 26 de febrer al matí els vint-i-tres membres inscrits van trobar-se al Casal (Barcelona) per conèixer-se i començar a projectar el treball. La coordinació del projecte MXI va emmarcar el projecte institucional de les comunitats de pràctica professional i va donar a conèixer els detalls de la prova pilot que comença.

A partir d’aquí, els membres de la nova comunitat van començar a construir el propi projecte: va haver-hi una presentació personal perquè cadascú expressés les motivacions i les expectatives, així com, què podia aportar a la comunitat, en quant a coneixements, habilitats, experiències, recursos, etc. sobre l’ABP. És important destacar que els membres treballen en les diferents etapes educatives, des d’infantil al batxillerat.

Després, entre tots es va definir quina és la proposta de valor que vol aportar el treball de la comunitat, quins són els resultats esperats, les actuacions que s’han de generar al si de la comunitat i els compromisos que han d’adquirir els membres per tal d’assegurar-ne el bon funcionament. I, finalment, ja amb més concreció, es van decidir els primers objectius de treball, les primeres accions a realitzar i es van acordar els temps.

Dins de la proposta de valor i els resultats del treball de la comunitat figuren aspectes com la clarificació la visió de centre en relació a aquesta metodologia, la construcció de coneixement per part dels docents, donar seguretat en les passes que es donen, l’aprenentatge entre iguals com a docents, elaborar un document de referència marista quant a l’ABP (tipologia, estil, eines...), obtenció d’evidències o tenir referents a nivell local per transferir l’aprenentatge. Tot això ha de tenir un impacte positiu en l’aprenentatge de l’alumnat i en la dinàmica de col·laboració entre el professorat de la xarxa.

Els membres actuals de la comunitat són: Dani Comas, Jordi Arnella (Girona), Àlex Garcia, Paula Cano, Irene Lasheras (St. Pere Chanel), Ferran Cano, Gemma Badia, Núria Real (Valldemia), Javier Seva, Marta Sanz (Badalona), Manolo Isla, Ignasi Vilarnau (La Immaculada), Laura Sánchez, Arnau Robert (Anna Ravell), Jordi Roger, Sílvia Flores (Sants-Les Corts), Oriol Tortosa, Jordi Bertolín (Rubí), Carla Alonso, Carla Codina (Igualada), Ester Aresté, Berta Aguilar i Pili Vidal (Lleida).

Dins del procés d’autogestió, la comunitat va escollir les persones que prendran els rols d’animadora o facilitadora i de documentalista. Marta Sanz és l’actual animadora de la comunitat, amb el suport de Dani Comas,  i Berta Aguilar, la documentalista.

L’activitat de la comunitat es donarà majoritàriament a nivell virtual. Per això s’ha creat un espai de treball virtual dins de l’aplicació Teams (Office365).

La primera data de referència és el 25 de juny, moment en què hi haurà una nova trobada presencial per valorar l’experiència d’aquests pocs mesos que hauran transcorregut. Servirà per prendre el pols a la realitat i extreure’n aprenentatges que permetin veure les possibilitats de creixement, tant en el contingut treballat, en el de la incorporació de nous membres a la comunitat, com en la creació de noves comunitats de pràctica. De moment, estem en marxa.

 

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers