Back to top

Imaginem el futur del projecte d’innovació en xarxa. IV Trobada Maristes Xarxa Innovació

Imaginem el futur del projecte d’innovació en xarxa. IV Trobada Maristes Xarxa Innovació

Quins han estat els mitjans i els processos més determinants per orientar i avançar en el procés de transformació educativa als centres? Quin impacte ha tingut el projecte en els educadors? I en els centres? Quins han estat els elements facilitadors? Quins els limitants?

Amb la intenció de fer balanç dels assoliments d’aquests cinc anys de treball, presentar els resultats del procés d’avaluació i fer propostes de projecció de cara al futur, el dia 1 de juny de 2021 es va celebrar la darrera trobada de xarxa de Maristes Xarxa Innovació del curs, amb la participació de les comissions d’innovació i representants dels equips directius de les obres educatives maristes de Catalunya. Malgrat els condicionants de la pandèmia, hem sabut trobar moments per valorar el camí fet.

Durant la primera part de la trobada es va dedicar una estona a presentar els resultats preliminars a totes aquestes qüestions, utilitzant les dades obtingudes en els formularis adreçats a educadors i equips de coordinació local.

Podeu consultar les següents infografies per veure la síntesi dels resultats més destacats en els qüestionaris: feu clic aquí per llegir les infografies.

El segon moment de la trobada es va centrar en imaginar i generar propostes de futur sobre el camí que ha de seguir la innovació a nivell de xarxa. Com si d’un joc de rol es tractés, es va plantejar als participants la responsabilitat de donar continuïtat i coordinar el projecte Maristes Xarxa Innovació durant els propers tres anys.

Per orientar la conversa dels equips es van donar les següents consignes: 

 • Quins resultats anheleu a nivell de xarxa?
 • Quines oportunitats/possibilitats hauríem d’aprofitar/explotar?
 • Què caldria posar en marxa, reforçar o fer créixer per tal d’aconseguir-ho?

Us compartim a continuació les idees expressades pels equips:

Resultats desitjats a nivell de xarxa en els propers 3 anys

 • Infants i joves competencials davant la societat i que se sentin realitzats com a persones.
 • Més participació de l’alumnat en les decisions del centre.
 • Institució com a referent educatiu i pedagògic amb projectes d’impacte en l’entorn social, cultural i comunitari.   
 • Augmentar la participació dels diferents membres de la comunitat educativa en el desenvolupament del projecte.
 • Motivació, compromís i implicació del claustre en el procés de transformació.
 • Motivar els docents a endegar projectes i fer-los participar activament dels canvis.
 • Capacitat d’autoavaluació i reflexió pedagògica sobre la pròpia pràctica.
 • Coordinació dels equips educatius de les diferents etapes.
 • Coherència en la proposta metodològica entre etapes.
 • Avaluació competencial dels aprenentatges.
 • Renovació d’espais i mobiliari a les escoles.

Oportunitats que hauríem d’aprofitar

 • Possibilitats d’intercanvi i treball conjunt entre centres des de la perspectiva de xarxa.
 • Promoure trobades del professorat, per àmbits de coneixement, aprofitant les plataformes digitals de què disposem.
 • Aprofitar i compartir l’expertesa dels educadors a nivell local i de xarxa.
 • Potenciar propostes formatives adreçades al professorat a través de webinars.
 • Recollir els aprenentatges derivats de la situació de pandèmia i potenciar pràctiques educatives que procurin el benestar espiritual, relacional i emocional dels nostres alumnes.
 • Enfocar competencialment els currículums com a motors de transformació de les pràctiques docents.   
 • Mantenir l’equip de facilitadors del canvi com agents que ajuden la reflexió pedagògica.

Aspectes a posar en marxa, reforçar o fer créixer

 • Reforçar el lideratge obert i valent dels equips de coordinació (equips pedagògics, comissió d’innovació, equip directiu).
 • Potenciar les comunitats de pràctica professional a nivell de xarxa.
 • Garantir intercanvis freqüents entre escoles per compartir: recursos i materials de formació, projectes, experiències i bones pràctiques, recerques en pràctiques innovadores, etc.
 • Afavorir l’observació directa entre educadors dins l’aula a través de visites pedagògiques.
 • Potenciar l’ús de la plataforma digital interna per facilitar els intercanvis entre escoles.
 • Millorar el treball coordinat amb plataformes digitals (Alexia i Baula) per garantir un seguiment pedagògic de l’alumnat de qualitat.
 • Identificar millor les necessitats formatives del professorat
 • Dissenyar propostes formatives per a educadors on s’incloguin sessions de seguiment i per part dels formadors i l’avaluació de l’impacte.
 • Mirar de buscar estratègies per donar resposta a les expectatives que hi ha als centres
 • Facilitar la disponibilitat de temps i recursos als centres.   

Fruit dels resultats i les propostes recollides durant el procés d’avaluació, podem concloure que, com a xarxa, hem avançat molt i que encara tenim molts reptes en el camí de la innovació, tant a nivell col·lectiu com individual.

Durant els darrers anys s’han mobilitzats diferents recursos i mitjans i s’han aconseguit totalment o parcialment moltes fites: s’han creat i empoderat equips per liderar i gestionar el procés d’innovació, s’ha dibuixat col·laborativament el propòsit o visió que ens servirà de guia, s’han organitzat diversitat de propostes formatives adreçades al professorat, s’han generat espais de reflexió educativa de qualitat, etc.

Els centres disposen, ara, dels coneixements, eines i instruments per gestionar el procés de canvi de forma autònoma. Sens dubte, el centre educatiu és la unitat bàsica i el motor de canvi essencial per a  la transformació educativa que ens ha de portar a ser cada vegada més una xarxa intel·ligent d’innovació. El procés que vam endegar fa uns anys és imparable.

Totes i tots som convidades a pujar a aquest tren que no s’atura!

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers