Back to top

II Trobada de Xarxa MXI – 30 gener 2019

II Trobada de Xarxa MXI – 30 gener 2019

Sortir encoratjats pel camí que estem realitzant, amb una visió més rica i global del projecte MXI. Aquest era el propòsit de la II Trobada de Xarxa MXI que es va viure al Casal, Barcelona, el dia 30 de gener, coincidint amb la celebració del Dia de la Pau. Al mateix moment, teníem presència d’altres companys i companyes a la jornada anual Educació360, al MACBA.

Les comissions d’innovació de cada centre es van reunir al Casal per compartir el procés que s’està vivint a les escoles: prendre consciència del moment en què ens trobem pel que fa a la gestió del projecte MXI i a la gestió del canvi. Veure amb perspectiva el camí recorregut fins ara i també el futur. Es va posar en valor la tasca de l’equip de facilitadors del canvi que s’ha creat aquest any per acompanyar el procés de cada centre. L’esforç d’aquest any consisteix, sobretot, a crear espais de reflexió i diàleg en els equips educatius per fonamentar les decisions que s’han de prendre per tal de concretar el model pedagògic a la realitat de cada escola.

Una idea clau que va quedar en els participants és que el model, si bé s’ha d’anar dibuixant com una visió a anar assolint, cal que es construeixi sobre petits esprints que permetin anar testejant propostes, fer iteracions i validar-les. Aquests esprints poden sorgir, per exemple, de la implementació sistemàtica de les destreses adquirides en la formació que els educadors de les deu escoles realitzen durant el curs. És una manera àgil de gestionar el projecte, poder anar oferint, ja, els fruits de la reflexió i anar construint el model d’una manera ben dinàmica.

L’intercanvi d’experiències va permetre analitzar els resultats de les dinàmiques generades fins ara entre els educadors i els equips als quals pertanyen. Què estem treballant bé del perfil competencial de l’alumnat que volem modelar? Què volem treballar millor? Com perceben els infants i joves l’experiència d’aprenentatge que viuen a l’escola? Quins ingredients hi troben? Quines són les cultures que es respiren a la nostra tasca educativa? Com estan de vius i presents els valors maristes a les nostres escoles?

També hem fet una ullada a l’apassionant tasca que ve per endavant: dibuixar el mapa metodològic que volem proposar al centre, d’una manera dialogada i acordada entre totes les etapes, amb la presència dels elements clau de l'aprenentatge. Durant el segon trimestre hi ha plantejada una tasca personal de cada educador i educadora de reflexió metodològica i diverses dinàmiques en equip per fonamentar i acordar les propostes de centre.

Per últim, es va compartir la necessitat de seguir promovent la participació de les famílies i de l'alumnat, sobretot, en la construcció d'aquest nou model que, de mica en mica, va prenent forma.

La propera i darrera trobada del curs tindrà lloc el 4 de juny, per fer balanç i projectar el nou curs.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers