Back to top

Fases

FASES

El projecte viurà tres grans moments en els propers anys:

Impuls: Generació d’idees (educadors, infants i joves, famílies, animadors, exalumnes...)

Fita: Definició del model (metodologies, currículum, espais, recursos, rols...)

Som-hi!: Implementació i seguiment (formació, investigació-acció)

1
2015 - 2016

Disseny del procés

2
2016-2017

Elaborar visió

Principis i propostes

Disseny estructura cicles/etapes

Elaborar model (I)

3
2017-2018

Elaborar model (I)

Formació

4
2018-2019

Inici d'experiència

Elaboral model (II)

Formació

6
2020-2021

Seguiment i avaluació parcial del procés

5
2019-2020

Elaborar model (III)

Seguiment

Formació

CREAR CONDICIONS PER AL CANVI

informació - comunicació| nom del projecte |crear nous elements del treball en xarxa entre docents, etc. | lideratge – formació | aliances | tecnologia |relligar projectes | mobilitat professorat | repensar rols | pressupost |consciència del treball de la innovació de manera sistemàtica...

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers