Back to top

Essències maristes

La missió marista es desenvolupa en el temps sostinguda en uns valors que la fan única. Uns valors que emanen de l’experiència genuïna de Marcel·lí Champagnat i els primers germans, inspirats i acompanyats per la figura de Maria de Natzaret. Aquests són els cinc valors que ens caracteritzen (Missió Educativa Marista, 1998):

  • Presència
  • Senzillesa
  • Esperit de família
  • Amor al treball
  • A la manera de Maria

La tasca educativa als centres maristes ha de desprendre el perfum que aporten aquests valors, en els grans gestos i, sobretot, en els petits gestos. Expressen una manera d’entendre la vida i una manera de viure-la. Aporten unes claus d’èxit per a la finalitat que tenim encomanada. Uns valors que expliquen una manera de fer i que, amb el temps, esdevenen una manera de ser.

En el camí de construcció vital que els infants i joves tenen per davant, els educadors i les obres educatives maristes hi són per acompanyar-los. Acompanyar vol dir ser al costat, ser-hi present, amb consciència. Acompanyar és conèixer-los i saber personalitzar. Acompanyar és una manera d’estar que neix de saber que les persones estem connectades, que totes compartim un somni comú. És el que ens transmet l’expressió africana ubuntu: “Jo sóc perquè nosaltres som”. Acompanyar seguint l’estil de Jesús de Natzaret quan es posa a caminar amb els deixebles d’Emmaús. Acompanyar, en el nostre cas, és saber estar al costat dels més vulnerables, com ho són també els infants i joves.

L’acompanyament, doncs, ha de ser l’element més característic i tangible de la nostra proposta educativa, tant a nivell individual com grupal. Perquè això sigui així, cal comprensió profunda i determinació, tant per part dels educadors com de cada un dels centres que formen la xarxa d’escoles maristes.

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers