Back to top

Espais d’entrenament i experimentació per al desenvolupament professional docent

Espais d’entrenament i experimentació per al desenvolupament professional docent

II Trobada de la comunitat de pràctica “Aprenentatge basat en projectes”

Un dels reptes del projecte Maristes Xarxa Innovació (MXI) és trobar nous mecanismes de desenvolupament professional docent que parteixin d’experiències d'aprenentatge naturals viscudes a l’escola i que permetin als equips docents millorar la qualitat de la seva pràctica educativa.

Amb aquest voluntat va iniciar el seu recorregut la comunitat de pràctica dedicada a l’aprenentatge basat en projectes que el 25 de març de 2021 va dur a terme la segona trobada de l’any, amb el propòsit de compartir alguns dels projectes de treball interdisciplinaris que s’estan desenvolupant a les escoles en el context actual.

A l’hora de compartir els projectes vam utilitzar una adaptació d’un procediment d’anàlisi crítica entre iguals anomenat "Project tuning". Un procediment inspirat en els treballs de Ron Berger, que s’utilitza àmpliament en les escoles High Tech High (Estats Units) per ajudar els equips docents a fer i rebre comentaris de forma cooperativa sobre els projectes de treball interdisciplinaris que es realitzen amb l’alumnat.

El procediment es desenvolupa en sis passes, que es podem agrupar en tres fases: la primera, consisteix en la presentació general del projecte (títol, descripció, disseny d’activitats, exemples de treballs realitzats per l’alumnat, etc.). La segona, inclou la formulació de preguntes clarificadores i d’aprofundiment que permeten comprendre millor el projecte exposat, resoldre qüestions pràctiques, aclarir dubtes i garantir el rigor acadèmic en la planificació i desenvolupament del projecte. I per últim, cada participant dona feedback o retroalimentació constructiva i proposa aspectes de millora sobre el projecte exposat.

Els projectes compartits durant la trobada, sobre els quals es va assajar aquest procediment van ser:

  • L’Edat Mitjana (2n d’ESO). A càrrec de Carla Codina (Maristes Igualada).
  • Un viatge en el temps: l’Edat Moderna (5è d’Educació Primària). A càrrec de Manolo Isla (Maristes La Immaculada).
  • Organitzem la sortida al Cim d’Àligues (2n d’Educació Primària). A càrrec de Gemma Badia (Maristes Valldemia).
  • La prehistòria (4t d’Educació Primària). A càrrec de Daniel Comas i Jordi Arnella (Maristes Girona).

Després es va valorar la utilitat del procediment utilitzat per a l’anàlisi i millora dels projectes i les seves possibilitats de transferència a d’altres equips docents de l’escola. Finalment, es va concloure amb una roda de tancament on els participants van expressar amb poques paraules els sentiments i pensaments generats durant la trobada. Enriquiment, empenta, il·lusió, agraïment, ganes de compartir, ajuda mútua i connexió són alguns dels termes utilitzats pels membres de la comunitat de pràctica per definir la dinàmica de treball generada.

En definitiva, un espai d’entrenament i experimentació que posa en valor el diàleg compartit entre iguals, profundament energitzant, que reforça la idea de saber que anem per bon camí.

Recordeu que si voleu formar part d’aquesta comunitat i seguir aprenent i compartint experiències sobre l’aprenentatge basat en projectes, us podeu posar en contacte amb algun membre de la comunitat del vostre centre o us hi podeu inscriure en aquest enllaç. Us hi esperem!

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers