Back to top

Els 10 trets de la xarxa d'escoles que volem

Els 10 trets de la xarxa d'escoles que volem

Hem fixat els trets que ens han d'orientar en la construcció del nou model pedagògic. La definició d’aquests deu punts s’ha fet a partir de l’escolta de les aportacions de tota la comunitat educativa marista de Catalunya -suggerides a través del procés participatiu-, els nous coneixements en àmbits relacionats amb l’aprenentatge i l’educació, la nostra tradició pedagògica, les experiències reeixides a la xarxa marista, la reflexió pedagògica compartida amb els membres dels equips que lideren el procés d’innovació als centres i el diàleg intens amb experts en l’àmbit educatiu.

D’altra banda, podem dir que aquests trets definitoris són l’actualització i l’evolució de les orientacions que han guiat la pràctica educativa de les escoles maristes en els darrers anys i que van quedar recollides al document «Metodologia Educativa Marista» (2003).

El resultat referma els punts forts de la nostra manera d’educar i, alhora, assenyala noves direccions que ens permetran créixer i avançar per respondre millor a la missió educativa que ens és pròpia. A partir d’aquí desenvoluparem línies i propostes d’acció concretes que ens permetran apropar-nos a l’horitzó que hem dibuixat.

  1. Escoles que són espai d'humanitat i d'evangeli
  2. Escoles que personalitzen i acompanyen
  3. Escoles que eduquen el món interior
  4. Escoles transformadores de l'entorn, la societat i el món
  5. Escoles que defensen i promouen els drets dels infants
  6. Escoles on tota la comunitat aprèn
  7. Escoles amb una cultura avaluativa transformadora
  8. Escoles que formen una xarxa intel·ligent d'innovació
  9. Escoles amb metodologies actives, eficaces i coherents
  10. Escoles on els espais parlen i eduquen

Podeu aprofundir en el contingut de cada tret fent clic aquí.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers