Back to top

El nou model pedagògic. Arribem al camp base!

El nou model pedagògic. Arribem al camp base!

El projecte d’innovació marista arriba al camp base. Es tracta de la definició del marc general i la columna vertebral del projecte pedagògic, allò que ens proposem aconseguir amb els infants i joves que les famílies ens confien i com fer-ho.

Aquesta tasca es va encomanar a l’equip FITA-I, format per Estrella Fustel (Immaculada-Bcn); Joan Pifarré (Lleida); Àlex de la Fuente (Badalona); Maite Lacasta i Xavi Alacid (equip educació FCH); Mar Cano, Pep Tort i Pep Buetas (equip coordinador MXI). El seu treball ha estat assessorat en diversos moments per especialistes de la Universitat de Barcelona i pel Dr. Eu. Miquel Àngel Comas, assessor estratègic d’institucions educatives. Els dies 7, 8 i 9 de febrer van tenir la darrera sessió de treball. Anteriorment havien tingut dues setmanes intensives al mesos d’octubre i novembre.

Com és aquest camp base?

A partir de les 24 propostes i els 10 trets de la xarxa d’escoles que volem, sorgides d’etapes de reflexió i de participació anteriors, l’equip es va fer aquestes preguntes: Quina experiència volem que visquin els infants i joves a les nostres escoles? Quins aprenentatges volem que incorporin? Quines eines i estratègies els podem oferir? Com ha de ser l’aprenentatge que els proposem?

A partir dels quatre pilars de l’educació del segle XXI apuntats a l’informe Delors, FITA-I ha proposat els trets fonamentals de la persona que, com a maristes, volem formar. Ha definit els ingredients de l’aprenentatge amb què s’ha de cuinar a les nostres escoles. Ha elaborat una visió coherent de les cultures que han d’impregnar el procés educatiu i de les metodologies a utilitzar en cadascuna de les etapes educatives, establint-hi una relació de complementarietat i oferint una àmplia gamma d’estratègies i tècniques per dur-les a terme. Ha elaborat orientacions per al rol de l’educador; per al rol que ha de tenir la tecnologia digital al llarg del procés educatiu; per a l’aprenentatge del procés lectoescriptor; i, finalment, ha elaborat orientacions sobre l’avaluació, peça fonamental de l’engranatge educatiu.

Com expressen els membres de l’equip, ha estat una oportunitat única per debatre amb molta profunditat, aprendre els uns dels altres i il·lusionar-nos davant d’aquest nou model. Una experiència molt gratificant, en què el mateix procés seguit ha estat una mostra del que es vol viure a les escoles.

A partir d’ara s’obre un temps per presentar amb detall la proposta de FITA-I de manera que aquesta sigui contrastada, enriquida i, finalment, assumida per tota la comunitat educativa. Aquest procés vindrà vehiculat per les comissions d’innovació de cada centre i se n’informarà oportunament.

L’expedició continua

Els següents equips FITA construiran sobre aquesta base i proposaran concrecions per als diferents cicles i etapes.  Mentrestant, cal preparar-nos i continuar gestionant el canvi amb les trobades locals, la formació, la promoció d’iniciatives i projectes als centres alineades amb les orientacions i el compromís de cada educador.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers