Back to top

Eduquem en valors, repensem el currículum, l'alumne al centre.

Eduquem en valors, repensem el currículum, l'alumne al centre.

Volem una educació en valors on el protagonista sigui l'alumne i visqui uns coneixements ajustats a la seva realitat. Afavorint l'experimentació, la creativitat, el pensament crític/raonament i la connexió amb la realitat a través de currículum ordinari i amb nous aprenentatges experiencials ( arts, cuina, robòtica, activitats físiques/esportives, raonament lògic, ec. domèstica, expressió...) que els prepari per a un futur nou i incert.  

Repensar el currículum proposant l'alumne com a protagonista d'acord amb els seus interessos i competències, oferint un aprenentatge significatiu per a que pugui aportar respostes al món del futur.
L'aprenentatge ha de ser significatiu i motivador per l'alumnat i això implica un currículum flexible al canvi social i que doni resposta a les necessitats individuals de cada alumne.

Partint dels interessos dels alumnes i aprofitant els recursos de l'entorn, facilitar experiències d'aprenentages significatius i vivencials que tinguin sentit i utilitat en la realitat de l'alumne, fomentant els valors i la corresponsabilitat social.

L'alumne és el protagonista del seu procés d'implicació social i l'escola ha de ser present en l'acompanyament del camí cap a un esperit crític a través de propostes interdisciplinars socials.
"INTEGRAR" la tasca educativa dels moviments de lleure dins del projecte educatiu de l'escola.

Ser capaços d'elaborar un projecte emprenedor i orientat a cobrir les necessitats d'una societat actual i de futur on s'aprengui a ser creatiu i es fomenti la cooperació i es faci ús d'estratègies i recursos per fer-ho realitat.

Treballar ACOMPANYANT en els aprenentatges basats en projectes pràctics i globals que condueixin a desenvolupar l'autonomia personal dels alumnes mitjançant TOTES les eines a l'abast (noves tecnologies i altres).

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers