Back to top

Eduquem com a comunitat, amb els valors maristes.

Eduquem com a comunitat, amb els valors maristes.

Créixer com a comunitat que acompanya els infants i joves.
Potenciar els valors maristes per conviure junts sent sensibles a la identitat pròpia i les diferents cultures.

Formar persones empàtiques, capaces de posar-se al lloc de l’altre,  i adaptatives per a fer noves propostes i amb capacitat de resoldre conflictes. Fomentar la comunicació no-violenta i els processos de mediació.  Fomentar l’ambient de companyonia i la gestió constructiva de les emocions.

Educar des de l'afecte i l'acompanyament tenint en compte intel·ligències emocionals i intel·lectuals de cadascú -tant professors, alumnes  o pares amb una continuïtat a totes les etapes i amb el suport institucional fent referència a la nostra identitat marista.

Formar en mediació en la gestió personal de conflicte, tant professorat com alumnes i pares, educant el respecte, la solidaritat, el compromís amb el món, l’amistat i pau. Necessitat de més formació en educació emocional per a mestres, famílies i alumnes. Facilitar als alumnes una educació emocional de més qualitat implicant tant a pares com a mestres en aquest procés.

La inclusió com a valor bàsic de la institució.

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers