Back to top

Desitjar el canvi

Desitjar el canvi

Després d’haver activat la consciència que necessitem canviar i transformar el nostre model pedagògic, ens cal fer una passa més per tal de generar el desig de canvi. Reconèixer la necessitat d’evolucionar i començar a veure amb claredat què és el que hauria de canviar és positiu: el desig de canviar i donar-hi suport és el que ens mou realment a avançar. Durant els mesos de gener i febrer les escoles estan tenint un espai de trobada entre membres de l’equip directiu, dels equips pedagògics, de la comissió d’innovació i altres educadors per tal d’explorar i indagar en les experiències  que fan palès aquest desig i generant idees per fomentar-lo entre tots els membres de la comunitat educativa. L’equip de facilitadors acompanya aquest procés amb dinàmiques participatives que ajuden els participants a pensar i a prendre consciència dels aprenentatges que anem fent. L’experiència continua sent molt positiva i ajuda a fer sentir que MXI està posant tothom en marxa.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers