Back to top

Curiositat, compromís i cura: desenvolupem hàbits per a la innovació

Curiositat, compromís i cura: desenvolupem hàbits per a la innovació

  • Curiositat per saber-ne més.
  • Compromís per fer possible la transformació.
  • Cura per incloure tothom en el procés.

Els educadors són la peça clau en el procés de transformació educativa en què estem immersos. El desenvolupament personal i col·lectiu d’hàbits intel·ligents d’innovació són els que faran sostenible el projecte. Curiositat, compromís i cura són elements imprescindibles per avançar amb passes fermes.

Com al curs passat, totes les educadores i els educadors treballen aquests hàbits a través d’unes rutines per a la reflexió i el pensament crític. Per anar avançant en la definició del projecte d’innovació es proposen lectures, vídeos i altres recursos per a la reflexió personal i per compartir-la en els seus equips de treball habitual. Durant aquest trimestre el treball se centra en les interaccions de l’alumnat i del professorat en el procés d’aprenentatge, per tal d’anar afinant el mapa de visió del model pedagògic que es va elaborar al mes de setembre.

De mica en mica es van veient fruits d’aquest treball a les nostres escoles, com ara la qualitat de les converses pedagògiques, la priorització d’espais per a la reflexió conjunta, la cerca de recursos i d’experiències de referència.

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers