Back to top

Criteris

CRITERIS

El projecte ha de respondre als següents criteris en les seves diverses fases de desenvolupament

Expressió de la nostra missió
Rigorositat i feina ben feta
Flexibilitat
Eficiència
Entusiasme i participació

Expressió de la nostra missió

 • Proposar una educació transformadora basada en les persones i els valors
 • Posar-ho tot per als més desfavorits
 • Un dels punts forts han de ser els valors propis
 • Inclusiu
 • Coherència amb MVV
 • En xarxa
 • Amb sentit de país

Rigorositat

 • Claredat d’objectius i d’exposició
 • La bona tradició
 • Bon fonament pedagògic
 • Veracitat
 • Equilibri entre tradició- innovació, individualitat-equip, teoria-pràctica
 • Solidesa
 • Documents marc (MVV; Missió evangelitzadora, Evangeli Gaudium)
 • Que no sigui per seguir una moda, amb presses

Flexibilitat

 • Introduir canvis segons avanci
 • Un projecte viu
 • Diversitat de ritmes

Eficiència

 • Menys és més
 • Acompanyat de pressupost
 • Integrar plans existents
 • Crear sinergies, optimitzar recursos, potenciar la xarxa
 • Realisme
 • Sostenibilitat

Entusiasme

 • Gosadia
 • Creativitat
 • Embolcallem de bellesa el projecte
 • Construir sobre els punts forts. Això genera energia
 • Ha d’integrar política de comunicació. Comunicació
 • Participatiu
 • Determinació institucional

 

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers