Back to top

Concretant, explicant... preparant l'avaluació: III Trobada Maristes Xarxa Innovació del curs

Concretant, explicant... preparant l'avaluació: III Trobada Maristes Xarxa Innovació del curs

Aviat farà cinc anys de la trobada conjunta a Girona d’educadors i educadores de les nostres escoles, moment on se’ls va presentar el projecte Maristes Xarxa Innovació.

Durant aquest temps, hem fet passes per anar implementant, de forma progressiva, totes les propostes generades per la comunitat educativa durant el procés participatiu a l’inici del projecte.

Els 10 trets de la xarxa que volem, el perfil competencial de l’alumnat que desitgem, un model pedagògic comú, fruit del diàleg i el consens, amb els seus ingredients, les essències maristes i el substrat pedagògic amb les seves cultures on són alguns dels fruits que s’han generat durant els darrers anys.

Especialment aquests dos darrers anys ens hem centrat més en la definició del nucli pedagògic: diàleg, acords amb les metodologies troncals, i generació d’espais de reflexió per aprofundir en l’atenció a la diversitat, l’avaluació, els agrupaments d’alumnes i/o docents, distribució del temps d’aprenentatge, dinàmiques per descriure el mapa de visió, elaboració dels PICs, etc.

Ara, passat aquest temps, proposem, i així es va compartir a la trobada, un moment d’avaluació del projecte, vinculat també al pla estratègic 2015-21.

Els objectius o propòsits que ens plantegem aconseguir durant el procés d’avaluació són: fer una mirada enrere i veure les passes endegades, valorar els mitjans i les estratègies que s’han posat en joc, l’impacte i les fites assolides en relació amb el procés de transformació educativa, individualment i col·lectivament, i al mateix temps fer una mirada cap al futur per aportar reflexions i fer projeccions de futur del projecte MXI.

Els principis que orienten aquest procés d’avaluació són: un enfocament qualitatiu i quantitatiu, diversitat d’eines de recollida de dades, implicació en el procés de tota la comunitat educativa i finalment entendre que l’avaluació és una passa més dins el projecte que ens ha de permetre créixer cap a la comunitat educativa que volem ser, i apropar-nos a la nostra visió de centre.

Per fer aquesta anàlisi es proposa als centres la utilització de diverses eines d’avaluació. Aquestes eines queden concretades en formularis per a diferents destinataris, converses entre docents i també amb la possibilitat d’incorporar-hi alumnes i famílies, i finalment rúbriques per equips de gestió dels nostres centres.

En aquesta tercera trobada de xarxa MXI, vam fer les concrecions i explicacions per tal que es pugui dur a terme aquest procés avaluatiu durant els mesos de febrer a juny del 2021 i va quedar resumida en aquesta infografia que compartim. Fes clic aquí per consultar-la.

 

 

 

Comparteix la notícia

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers