Back to top

Aprenguem per la vida, amb gust.

Aprenguem per la vida, amb gust.

Desenvolupar un projecte educatiu flexible i dinàmic, líquid. Hi ha una necessitat d’adaptació i formació constant per adaptar-se a la societat i als alumnes.

Un projecte que estimuli l'autonomia, el pensament crític i lliure, el treball en equip, l’empatia, el treball de la persona (interioritat, autoestima, autoconeixement....), la solidaritat, aprendre a aprendre. Formar significativament per a la vida quotidiana tot potenciant el pensament creatiu, en tot el que es viu a l'escola, on l’alumne sigui el protagonista i gaudeixi del que aprèn i de com ho fa. Fer persones sanes per la vida.

Personalitzar l'educació dels alumnes partint dels seus interessos en el marc de les competències bàsiques amb una metodologia activa i sensible als diferents ritmes i fent brillar els talents personals de tothom tot aprofitant els recursos que ofereix la comunitat educativa per posar-los a l'abast de les inquietuds dels alumnes amb l'objectiu final de formar persones felices i crítiques compromeses amb el món que els envolta. Prioritzar el benestar emocional com a quelcom global que ajuda al desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

L'educador i la comunitat educativa tenen el paper de guiar i acompanyar el creixement de l'alumne a partir del treball per projectes, treball col·laboratiu, pedagogia activa, grups flexibles i reduïts tot respectant el ritme de cada alumne, els seus interessos i les seves necessitats. Destaquem com a recurs important el rol de l'alumne mentor.

Crear una línia d'escola amb un principi general homogeni que permeti, però, la diversificació. 

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers