Back to top

Apostem pel treball per projectes

Apostem pel treball per projectes

Volem una educació per projectes on l'alumne ha de ser el centre del seu aprenentatge. És la manera de despertar curiositat i que se senti motivat per aprendre i créixer. Ha de ser una experiència global en tots els àmbits (instrumentals i artístics) i competències. Ha de partir del seu entorn immediat aprofitant allò que l'envolta (recursos, famílies, professionals i mestres) per dur a terme un canvi social en l'entorn més proper.

L'ABP ens permetrà atendre millor la diversitat. Cal plantejar-se uns canvis importants: més formació del professorat, espais, materials, flexibilitat horària, llibres fora...

Comparteix la proposta

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers