Back to top

actualitat

18/12/2019

Maristes Xarxa Innovació és un ambiciós projecte que vol aportar el seu gra de sorra en el procés de transformació educativa que viu el país i que implica tota la comunitat educativa. Els processos de transformació requereixen una bona dosi de temps, somni, paciència, gosadia i aprenentatge.

18/12/2019

Els equips educatius de les escoles continuen el seu procés de reflexió sobre les opcions pedagògiques. Després d’haver aprofundit una mica més sobre les interaccions en l’aprenentatge (entre alumnat i entre el professorat), el segon trimestre es dedicarà a la reflexió sobre l’avaluació i l’atenció a la diversitat.

25/11/2019
  • Curiositat per saber-ne més.
  • Compromís per fer possible la transformació.
  • Cura per incloure tothom en el procés.
25/11/2019

La introducció de canvis i noves perspectives a les organitzacions sempre és un procés ric en matisos que es dona enmig d’una gran diversitat de situacions, tant personals com col·lectives.

24/10/2019

Mapes de visió del nou model pedagògic, connexions entre escoles, comunitats de pràctica professional, lideratge transformador. Aquests van ser alguns dels temes de la primera de trobada del curs per conversar, intercanviar, compartir reflexió i... seguir avançant! A la trobada van participar-hi les comissions d’innovació i els caps d’estudis de les deu escoles maristes de Catalunya.

06/09/2019

Maristes Xarxa Innovació continua avançant. Durant els dies previs a l’inici de curs, els equips educatius de totes les escoles maristes han conegut la FITA-III del viatge que va començar ara fa tres anys i l’han assumida amb ganes.

06/09/2019

Ja tenim a les mans el tercer número de la revista Maristes Xarxa Innovació sobre el procés creatiu que estem vivint com a comunitat educativa.

28/06/2019

El projecte Maristes Xarxa Innovació ens ha de dur a ser una xarxa intel·ligent d’innovació on tota la comunitat faci central l’aprenentatge en totes les seves dimensions: ser, conèixer, conviure i fer. Hem de ser capaços de fer nostres uns hàbits d’innovació a nivell personal i col·lectiu per aconseguir una dinàmica sostenible d’innovació, pròpia d’una comunitat que aprèn.

05/06/2019

El projecte Maristes Xarxa Innovació tanca la FITA II en l’última trobada de xarxa celebrada dimarts 4 de juny a la casa de colònies Mogent, a Llinars del Vallès. Les 10 escoles maristes de Catalunya van ser presents a la jornada amb membres de les comissions d’innovació, caps d’estudis i alguns directors i directores.

17/05/2019

Divendres 10 de maig es van inaugurar les III Jornades Pedagògiques a l’escola Maristes Valldemia (Mataró). Enguany, les Jornades Valldemia Innova han estat dedicades al món de l’art i no van poder començar de millor manera que amb la inauguració del mural de l’artista Mateo Lara, creatiu, muralista i pare de l’escola.

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers