Back to top

actualitat

25/03/2020

La diversitat i la inclusió van ser les temàtiques més recurrents de la jornada

02/03/2020

Dos o més docents dins de l’aula, una millora per a tothom?

L’escola Maristes Sants-les Corts va acollir la segona trobada de xarxa MXI, el 25 de febrer, en el nou espai polivalent de què disposa. Els participants de cada escola van ser novament, dos membres de les comissions d’innovació i els dos caps d’estudis.

La trobada tenia un doble propòsit:

28/02/2020

MXI posa en marxa una nova iniciativa per créixer com a xarxa intel·ligent d’innovació: la creació d’una comunitat de pràctica professional a mode experimental. La proposta va ser molt ben acollida per les escoles i totes hi han volgut participar. L’experiència compta amb un grup inicial de vint-i-tres educadores i educadors que s’hi han registrat voluntàriament.

27/02/2020

“Si observem com explicàvem l’escola fa tres o quatre anys enrere i com ho fem ara, ens adonem que moltes coses estan canviant”. Això deia un educador en la darrera trobada de xarxa MXI i és reflex de la transformació que estem duent a terme als nostres centres, de manera progressiva i amb la implicació de moltes persones, gràcies a les quals el somni es va fent realitat.

29/01/2020

Després d’haver activat la consciència que necessitem canviar i transformar el nostre model pedagògic, ens cal fer una passa més per tal de generar el desig de canvi. Reconèixer la necessitat d’evolucionar i començar a veure amb claredat què és el que hauria de canviar és positiu: el desig de canviar i donar-hi suport és el que ens mou realment a avançar.

18/12/2019

Maristes Xarxa Innovació és un ambiciós projecte que vol aportar el seu gra de sorra en el procés de transformació educativa que viu el país i que implica tota la comunitat educativa. Els processos de transformació requereixen una bona dosi de temps, somni, paciència, gosadia i aprenentatge.

18/12/2019

Els equips educatius de les escoles continuen el seu procés de reflexió sobre les opcions pedagògiques. Després d’haver aprofundit una mica més sobre les interaccions en l’aprenentatge (entre alumnat i entre el professorat), el segon trimestre es dedicarà a la reflexió sobre l’avaluació i l’atenció a la diversitat.

25/11/2019
  • Curiositat per saber-ne més.
  • Compromís per fer possible la transformació.
  • Cura per incloure tothom en el procés.
25/11/2019

La introducció de canvis i noves perspectives a les organitzacions sempre és un procés ric en matisos que es dona enmig d’una gran diversitat de situacions, tant personals com col·lectives.

24/10/2019

Mapes de visió del nou model pedagògic, connexions entre escoles, comunitats de pràctica professional, lideratge transformador. Aquests van ser alguns dels temes de la primera de trobada del curs per conversar, intercanviar, compartir reflexió i... seguir avançant! A la trobada van participar-hi les comissions d’innovació i els caps d’estudis de les deu escoles maristes de Catalunya.

© 2016 Maristes L'Hermitage

Baked by Digital Bakers